Foto: Sam Littson

Capri är en bostadsrättsförening, som består av 89 hus och en servicebyggnad. På anläggningen finns bland annat en barn- och en vuxenpool. Här finns tennisbana samt all-sport bana, minigolf med 9 hål och en lekplats i anslutning till badstranden.
Anläggningen ligger omringat av ett naturreservat och väldigt nära havet.

Anläggningen invigdes 1978. Under åren har byggnaderna renoverats och moderniserats. Allt har skett med varsam hand för att bevara den genuina miljön i kustlandskapet, samtidigt som vi vill upprätthålla den gedigna kvalitén i byggnationen. För närvarande pågår ett planeringsarbete för renovering av interiören i våra vackra hus. 

Läget med närheten till Strömstad, havet och den fina naturen i Bohuslän gör Capri till en unik anläggning. Vi kallar vårt Capri för sinnenas paradis, för hela den unika miljön skapar en rofylld tillvara för våra andelsägare och gäster. 

Medlem

Som andelsägare i Brf Capri är du också medlem i vår bostadsrättsförening. 

För dig som medlem finns ytterligare information och kommunikation på vår medlemswebb. Användarnamn och lösenord fick du när du köpte en andel. Har du glömt detta kan du kontakta receptionen på Capri, så får du den hjälp du behöver.

Här finner du vår medlemssida.
Lägg gärna in vår medlemssida som ett bokmärke i din webbläsare.


Styrelsen

Styrelsen för Brf Capri väljs på den årliga stämman, som brukar hållas i maj månad. Styrelsen har som uppdrag från medlemmarna att 

Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska ta ansvar för och främja alla medlemmars intressen.

Styrelsen ska arbeta strategiskt och långsiktigt med bland annat fastighetsägaransvar, ekonomi, underhåll och medlemsinflytande.

Styrelsen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling för vår anläggning på Capri

 

Platschefen har ordet

Brf Capri utvecklas hela tiden. Tennisbanan och aktivitetsplanen är nyrenoverade till sommaren 2021 och samtidigt har vi installerat fem stycken laddstationer för er som har hybrid- eller elbilar. 

Personalsituationen förändras genom att Gey, som tidigare arbetade som vaktmästare har påbörjat sin pension och nya krafter tagit vid.

Bengt, som funnits som platschef på Capri de senaste åren har även han påbörjat uttag av pension. Han finns med på Capri på 50 % fram till årsskiftet 21/22.

Ny platschef på Capri är därmed Gunilla Simonsson.  

Väl mött på Capri