Om cookies

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men då kan vissa funktioner på webbplatsen upphöra att fungera. Eller ja, i det här fallet innebär det att du helt enkelt ser vår cookie-ruta igen.

Vi använder också så kallade marknadsföringscookies, och det betyder att vi mäter besöksstatistiken på vår sajt med hjälp av Google Tag Manager och Google Analytics. De använder sina egna cookies, och dem kan du välja bort om du vill.

Om du inte vill acceptera att vi använder cookies kan du ställa in din webbläsare iså att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Du kan också alltid radera tidigare lagrade cookies. 

Om personuppgifter

I maj 2018 infördes GDPR, en reglering inom EU för dataskydd som ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för enskild person att bestämma hur ens personuppgifter hanteras. 

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum eller bilder om man tydligt kan urskilja en person. 

Vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Det finns olika lagliga grunder till att vi får spara och behandla dina personuppgifter; och vi kan behöva dina uppgifter för att till exempel genomföra våra åtaganden genom att kommunicera med dig, svara på frågor och supportärenden,  lämna anbud eller fakturera.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, och då ska du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen