Som säkert alla vid det här laget vet så har Folkhälsomyndigheten och Regeringen beslutat att ta bort de flesta åtgärderna mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari 2023. Myndigheten har även begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.
Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortsatt ligga kvar, såsom särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. Se mer om detta och andra virussjukdomar på Folkhälsmomyndighetens webbsida